Petrer bonifica l’IBI durant 3 anys a prop de seixanta famílies per instal·lar plaques solars en les seues vivendes

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

L’Ajuntament de Petrer bonifica l’Impost de Béns Immobles (IBI) a prop de seixanta famílies per la instal·lació de plaques solars en els seus domicilis, una mesura impulsada al començament de mandat per l’executiu local per a la implantació d’energia verda.

Cada dues setmanes, de mitjana, una nova vivenda de Petrer s’incorpora al parc de domicilis que aposten per contribuir a la protecció del medi ambient i, sobretot, per a poder estalviar cada final de mes en el rebut de la llum. La bonificació aprovada l’últim trimestre de 2019 ha permés 57 famílies estalviar un 30% en de l’Impost de Béns Immobles durant 3 anys a partir de la instal·lació, a més de la rebaixa en la llum.

El regidor d’Urbanisme, Fernando Portillo, ha assenyalat que “Petrer és una de les poblacions més avançades en la promoció de l’ús residencial d’energies respectuoses amb el medi ambient”, i ha destacat que esta bonificació ha sigut “un èxit i contribuïx al canvi de model energètic”.

Un total de 57 instal·lacions d’energia solar en vivendes s’han acollit, fins al moment, a les bonificacions amb una reducció del 30% durant tres anys, per a aquells habitatges residencials que instal·len plaques solars, ja siguen per a aprofitament tèrmic (aigua sanitària calenta) o elèctric (per a proveir la vivenda d’electricitat).

Portillo ha subratllat que “estem satisfets amb la resposta que ha tingut esta mesura amb la qual pretenem estimular la instal·lació d’esta classe d’energia neta per a autoconsum”.

El regidor ha recordat que per a obtindre esta bonificació s’han de complir una sèrie de requisits que són els següents: que les instal·lacions de producció de calor incloguen col·lectors que disposen de l’homologació corresponent per l’administració competent; i que es tracte d’un bé immoble d’ús residencial i la instal·lació de producció d’energia siga exclusivament per a autoconsum.

La bonificació fa efecte en el període impositiu següent al de la sol·licitud, i s’aplica, com a màxim, durant tres períodes impositius comptats des de la data en què s’ha realitzat la instal·lació, sempre que es mantinga esta, l’acreditació de la qual l’Ajuntament podrà sol·licitar anualment.

La sol·licitud de bonificació es tramita en l’oficina de SUMA, en la plaça Pablo Iglesias, adjuntant la documentació següent: còpia de la llicència urbanística preceptiva, ja que la bonificació dependrà del fet que les obres i la instal·lació s’hagen realitzat amb la llicència municipal prèvia; acreditar documentalment que els col·lectors disposen de l’homologació corresponent per l’administració competent; factura i certificat de final d’instal·lació emesos per l’empresa instal·ladora que haurà d’estar homologada; i declaració responsable que la instal·lació, en cas de producció d’energia, és exclusivament per a autoconsum.