Petrer activa una campanya de bons al consum amb una quantia de 171.694 € que podran sol·licitar-se a partir del 19 de setembre

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

L’acció està subvencionada per la Diputació Provincial d’Alacant.

El concejal de Comercio, Pablo Palao, ha destacado que esta iniciativa “es la apuesta por el comercio de proximidad para que mediante el bono y la aportación de vecinos y vecinas consigamos reactivar el sector hostelero, comercial y de servicios de la población”.

En total se calculan que se emitirán entre 7.000 y 10.000 bonos. “Hemos dado un margen de unos días para la inscripción de los comercios, antes de que se active la plataforma para los usuarios, con el fin de tener margen para la resolución de dudas que puedan tener y de esta forma que alcance al mayor numero posible de establecimientos”, ha dicho. Las grandes superficies comerciales, así como aquellos negocios con más de 10 empleados están exentos ya que “el objetivo es que todo este dinero revierta en los pequeños negocios, muchos de ellos auto empleos, que son el motor comercial de la ciudad”, ha concluido el regidor.

Hui s’ha presentat la campanya promoguda per l’Ajuntament de Petrer amb l’objectiu de revitalitzar el sector comercial, de serveis i hostaler local, gestionada per la Federació de Comerç de la Petita i mitjana empresa de la Província d’Alacant, FACPYME, mitjançant una subvenció de la Diputació d’Alacant que cobrix l’import total dels bons.

A partir del pròxim dimecres, 14 de setembre, els comerços podran adherir-se a través d’una plataforma per Internet que es presentarà en uns dies. És requisit necessari que els establiments se sumen prèviament a la campanya, ha recordat el regidor de Comerç, Pablo Palao, ja que és necessari perquè les persones empadronades a Petrer puguen canviar els bons.

La campanya inclou a tots els comerços, establiments d’hostaleria i de serveis que desenvolupen la seua activitat en el municipi, o amb domiciliació fiscal a Petrer. L’operatiu organitzat per l’Ajuntament establix l’emissió d’uns bons de 10, 50 i 100 € cadascun, que poden adquirir les persones empadronades, majors de 18 anys, per a més tard canviar en els establiments locals.

La compra de bons per a residents empadronats a Petrer estarà activa des del dilluns 19 de setembre, i es podran consumir fins al 8 d’octubre com a màxim.

Una vegada adherits els establiments, que és la primera fase que es posa en marxa la setmana que ve, s’activarà la campanya Bo Consum, de manera que les persones empadronades en la població ja podran adquirir un màxim de bons, amb els quals es pagarà la meitat del seu valor en estar subvencionat el 50%. Per a la compra del bo serà necessari estar en possessió d’una targeta bancària i del document nacional d’identitat, DNI. La persona beneficiària rebrà en format digital el bo en la seua adreça electrònica, que podrà imprimir. El període per a comprar i canviar els bons comença el dilluns 19 de setembre, i finalitza el 8 d’octubre. Al costat del bo consum, en el moment del pagament s’haurà de presentar la documentació, el DNI, i cada bo serà canviable en una única compra, és a dir, un bo no es podrà canviar en dues compres diferents.

El subsecretari de l’Associació Local de Comerciants de Petrer, José García, ha indicat que els 230 establiments associats a este col·lectiu se sumaran a la iniciativa, dels prop de 400 amb què compta la ciutat. Estos últims ho podran fer de manera individual en la mateixa plataforma que en uns quants dies es posarà en marxa.

El regidor de Comerç, Pablo Palao, ha destacat que esta iniciativa “és l’aposta pel comerç de proximitat perquè mitjançant el bo i l’aportació de veïns i veïnes aconseguim reactivar el sector hostaler, comercial i de serveis de la població”.

En total es calculen que s’emetran entre 7.000 i 10.000 bons. “Hem donat un marge d’uns dies per a la inscripció dels comerços, abans que s’active la plataforma per als usuaris, amb la finalitat de tenir marge per a la resolució de dubtes que puguen tindre i d’aquesta manera que arribe al major nombre possible d’establiments”, ha dit. Les grans superfícies comercials, així com aquells negocis amb més de 10 empleats estan exempts ja que “l’objectiu és que tots aquests diners revertisquen en els xicotets negocis, molts d’ells autoocupacions, que són el motor comercial de la ciutat”, ha conclòs el regidor.