Oposició lliure per a cobrir una plaça de treballador social (OOP 2016).

Publicada per Concejalía de Personal el