Oposició lliure de 4 places d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS – Torn discapacitats (OEP 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

Publicada per Concejalía de Personal el

Data de publicació 20/01/2022. Bases específiques que han de regir la convocatòria d’oposició lliure per a cobrir, dintre de la plantilla de personal funcionari, una plaça d’Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals – Torn discapacitats (OEP 2018)