EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA A LA PARTIDA DE SALINETES ALTES, 83-C

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

Complint el que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic 2-34/21, per a executar obres en VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA a la partida de Salinetes Altes, 83-C, a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

20211021_Informe_(0) Edicte (3)

20211008_EIP complet(2)

WordPress Video Lightbox Plugin