El departament de Mobilitat de la Policia Local realitza una campanya de control de taxis i advertix sobre serveis il·legals

Publicada per Comunicación Ayto. de Petrer el

De les 14 llicències de taxi amb què compta el municipi, la mitat estan operatives i funcionant

El Departament de Mobilitat de la Policia Local de Petrer informa que s’ha realitzat una campanya d’inspecció i control de taxis durant les dues últimes setmanes. En l’actualitat, a Petrer hi ha 14 llicències de taxi, si bé estan operatives i en funcionament la meitat, concretament 7 vehicles. Esta iniciativa, dirigida per la unitat de Trànsit i Mobilitat del Cos, va tindre com a objectiu principal garantir el compliment de la normativa vigent aplicable al servei de taxis en la localitat.

Durant el període de la campanya, els agents van realitzar una revisió exhaustiva de diversos aspectes clau per a l’operació segura i reglamentària del transport públic individual. Entre les verificacions efectuades es van incloure la inspecció de la publicitat exterior i els distintius oficials en les carrosseries, la validesa de les assegurances obligatòries dels vehicles, la disponibilitat de les fulles de reclamacions a bord i l’estat de neteja i manteniment de les unitats.

La unitat de Mobilitat i Trànsit informa que el resultat d’estes accions ha sigut extremadament positiu. La col·laboració i professionalitat dels taxistes han sigut exemplars, i s’ha reflectit en l’absència de sancions significatives. Les infraccions lleus identificades van ser poques i es va concedir un període per a la seua correcció, cosa que demostra el compromís del sector amb la qualitat del servei.

És important recalcar que, en congruència amb la legislació per al servei de taxi a la Comunitat Valenciana, i considerant que Petrer compta amb una població inferior als 50.000 habitants, els vehicles de taxi no estan obligats a estar equipats amb aparell de taxímetre.

No obstant això, el Departament de Mobilitat advertix seriosament contra l’operació il·legal de serveis de taxi sense la llicència corresponent. Enfront d’esta irregularitat, la Policia Local advertix que durà a terme accions de vigilància i control més estrictes. Aquells que siguen sorpresos realitzant esta activitat il·legalment s’enfrontaran a sancions severes, d’acord amb la legislació vigent, que poden arribar als 18.000 euros. Estes mesures busquen protegir tant la integritat del sector com la seguretat dels usuaris.

L’ús de serveis de taxi no autoritzats representa un perill per als passatgers, ja que estos vehicles no garantixen complir amb els estàndards de seguretat, cobertura d’assegurança i qualitat que sí que asseguren els serveis llicenciats.

La Policia Local fa una crida a la població perquè faça ús exclusiu de taxis autoritzats i contribuïsca així a l’erradicació de la competència deslleial i potencialment perillosa. S’insta els ciutadans a reportar qualsevol activitat sospitosa relacionada amb la prestació il·legal d’este servei.