Convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat.

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

Les següents bases tenen per objecte definir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió de les ajudes destinades a facilitar una solució residencial immediata als/les veïns/nes de Petrer, víctimes de violència de gènere, a les persones que hagen patit desnonament de la seua vivenda habitual, a les persones sense casa i a altres persones especialment vulnerables.

BASES REGULADORES

SOL·LICITUD