Convocatòria d’ajudes en matèria de vivenda per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat any 2023

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2023, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores de les ajudes en matèria de vivenda, per a pal·liar les situacions d’especial vulnerabilitat. Aquestes bases tenen per objecte definir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió de les ajudes destinades a facilitar una solució residencial immediata als veïns/nes de Petrer, persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, víctimes de violència sexual, a les persones objecte de desnonament de la seua casa habitual, a les persones sense casa, asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, i a altres persones especialment vulnerables per concórrer les condicions establides en les presents bases.

BASES CONVOCATÒRIA AJUDES VIVENDA VULNERABLE

SOL·LICITUD D’AJUDA