CONSULTA PÚBLICA

Es troba en procés d’elaboració el text que modificarà l’actual ordenança municipal de convivència ciutadana, amb l’objectiu d’adequar el seu contingut a la Llei orgànica 4/2015, en haver quedat la primera desfasada respecte a la segona, donada la circumstància de la seua entrada en vigor amb anterioritat a la promulgació d’aquesta, motiu pel qual es fa necessari l’encaix legal de totes dues normes.

El text base amb el que s’operarà la citada modificació ha sigut encarregat als tècnics de la Regidoria de Policia local i Seguretat ciutadana i en ell han tingut participació els departaments de servicis generals, sanitat i medi ambient, incidint sobretot en la regulació del comportament dels propietaris d’animals de companyia en la via pública i altres conductes similars. La modificació proposada té com a objectiu, entre altres, erradicar cert tipus d’infraccions relacionades amb aquesta matèria i que causaven greus perjudicis a la convivència veïnal.

A fi de recaptar l’opinió dels subjectes, col·lectius, així com de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, com a tràmit previ a la redacció del text de reforma i la seua posterior aprovació en Ple, s’evacua la present consulta pública, de conformitat amb el que es preveu en l’art. 133.1 de la Llei 39/2015. Els interessats, a aquest efecte, podran dirigir-se a l’Ajuntament, de conformitat amb el que es preveu en els art. 16 i 66 i successius de la citada llei, fins el pròxim dia 12 de juny a l’Ajuntament, fent constar el seu parer o opinió sobre aquest tema.

La documentació i restant informació es troba a la disposició dels interessats en el departament de Policia local, tel. 965376061 ext. 103 al qual podran dirigir-se en horari de matí.

WordPress Video Lightbox Plugin