Consulta pública per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge.

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

Inici de la tramitació per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge, mitjançant la realització d’una consulta pública per espai de vint dies (20), a través del portal web de l’ajuntament, en relació amb el Pla de Participació Ciutadana redactat per la mercantil ABYDOS ARQUEOLÓGICA, S.L., en aplicació de l’article 51 del TRLOTUP.

WordPress Video Lightbox Plugin