Concurs per a la mobilitat entre auxiliars d’instal·lacions i edificis municipals.

Publicada per Concejalía de Personal el