Concurs oposició promoció interna encarregat d’Aigües i Clavegueram.

Publicada per Concejalía de Personal el