Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat d’administració i distribució de tasques.

Publicada per Concejalía de Personal el