Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de tècnic auxiliar d’Informàtica.

Publicada per Concejalía de Personal el