Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions de foment i promoció de l’organització i el desenvolupament de les festes patronals en honor a la Mare de Déu del Remei, Any 2022.

Publicada per Concejalía de Fiestas el

ANNEXOS EN FORMAT PDF

ANNEXOS EN FORMAT PROCESSADOR DE TEXT (writer)

Anunci de proposta d’adjudicació provisional de concessió de subvencions de la Comissió de Valoració.