CAS | VAL
HOME EL TEU AJUNTAMENT TRANSPARÈNCIA
TRANSPARÈNCIA ---> INFORMA'T

Les Lleis:

 

Establixen diverses categories d'informació a les quals s'ha d'aplicar Publicitat activa, sense necessitat que la ciutadania la sol·licite, a més de regular el Dret d'Accés a la Informació , pel que qualsevol persona pot obtindre la informació que estiga en poder de l'Administració, amb els únics límits definits en la llei.

PUBLICITAT ACTIVA ---> EXPLORA

La informació de publicitat activa es troba estructurada per matèries, i els enllaços corresponents ens permetran consultar, o descarregar directament, fulls de càlcul, documents pdf o accedir a pàgines web on es troba la informació.

 

Les aplicacions necessàries per a poder visualitzar i tractar la documentació les pots trobar en els enllaços següents, de forma gratuïta, en cas de no tenir-les ja instal·lades :

 

- FORMAT PDF (Portable document format) ---> Adobe acrobat reader

- FORMAT ODS (Format de full de càlcul obert) i FORMAT ODT (Format de processador de text obert) ---> Conjunt d'aplicacions Open Office per al tractament ofimático (Processador de textos, fulls de càlcul, base de dades, presentacions, etc)

Esta secció té un compromís de millora contínua, per la qual cosa anirà incorporant nous continguts, així com actualitzant sistemàticament els actualment publicats

 

01 - Informació institucional
02 - Informació jurídica
03 - Informació econòmica, pressupostària i estadística