CAS | VAL
HOME EL TEU AJUNTAMENT TRANSPARÈNCIA
TRANSPARÈNCIA ---> INFORMA'T

Les Lleis:

 

Establixen diverses categories d'informació a les quals s'ha d'aplicar Publicitat activa, sense necessitat que la ciutadania la sol·licite, a més de regular el Dret d'Accés a la Informació , pel que qualsevol persona pot obtindre la informació que estiga en poder de l'Administració, amb els únics límits definits en la llei.

PUBLICITAT ACTIVA ---> EXPLORA

La informació de publicitat activa es troba estructurada per matèries, i els enllaços corresponents ens permetran consultar, o descarregar directament, fulls de càlcul, documents pdf o accedir a pàgines web on es troba la informació.

 

Les aplicacions necessàries per a poder visualitzar i tractar la documentació les pots trobar en els enllaços següents, de forma gratuïta, en cas de no tenir-les ja instal·lades :

 

- FORMAT PDF (Portable document format) ---> Adobe acrobat reader

- FORMAT ODS (Format de full de càlcul obert) i FORMAT ODT (Format de processador de text obert) ---> Conjunt d'aplicacions Open Office per al tractament ofimático (Processador de textos, fulls de càlcul, base de dades, presentacions, etc)

 

01 - Informació institucional
02 - Informació jurídica
03 - Informació econòmica, pressupostària i estadística