CAS | VAL
CLASIFICACIÓ BECA MUSEU 2019 - PROVISIONAL
Taula puntuacions
Aquesta puntuació és provisional. Atenent al punt 6 de les bases de la beca, s'obri el termini de 10 dies naturals per a presentar al·legacions o reclamacions mitjançant instància a l'Ajuntament. Passat aquest temps la comissió es tornarà a reunir per a estudiar les al·legacions o reclamacions i elaborar la classificació definitiva.