CAS | VAL
Cambra d'Alacant
La Cambra d'Alacant presta un servici d'informació a l'emprenedor, en el qual s'informa i assessora, entre altres coses, sobre tots aquells aspectes mercantils, fiscals i laborals que afecten l'activitat empresarial.
Assessorament
Assessorament: en l'elaboració d'un pla d'empresa i en l'elecció de la forma jurídica que més s'adequa al seu projecte empresarial. Prop Emprenedors quedarà a la seua disposició durant els seus primers anys de vida.
Tramitació
Tramitació: de tota la documentació administrativa necessària per a la posada en marxa de l'empresa, independentment de la forma jurídica que adquirisca.
Formació
Formació: cursos gratuïts sobre les diferents àrees funcionals d'una empresa, tant per a l'aprenentatge inicial com per al reciclatge professional.
Més informació

Més informació

Xarxa AFIC

La Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial és un instrument per mitjà del qual la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb l'Administració Local, esta impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local.

En este lloc trobarà informació i recursos de gran utilitat per a la creació d'un negoci, i les seues funcions principals són:

 

 

Acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris
Acostar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les administracions autonòmica i local.
Facilitar l'accés a la informació especialitzada
Facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial, utilitzant per això ferramentes telemàtiques específiques.
Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva
Aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dintre del territori municipal.
Més informació

Més informació

http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?cen=32