CAS | VAL
#proposaCultura

 

Ara qualsevol ciutadà pot dur a terme una iniciativa cultural gràcies a "Proposa Cultura", que permetrà organitzar un projecte proposat per la ciutadania. La iniciativa seleccionada podrà ser organitzada amb un pressupost de fins a 3.000 €. Pots enviar la teua proposta de manera presencial en la pròpia Oficina de Cultura (C/ Luis Chorro, 7) o a través del correu electrònic cultura@petrer.es abans del 22 de juny de 2018.

Procediment

La Regidoria de Cultura marcarà una quantitat de pressupost anual per a activitats proposades per al Consell Municipal de Cultura, que es repartirà en tres quadrimestres. Cada quadrimestre de l'any el Consell Municipal de Cultura celebrarà dues reunions extraordinàries, al marge de les fixades pel reglament del Consell, amb el punt únic de presentació de propostes d'activitats en la primera d'ella, i votació de propostes presentades en la segona.

Qui pot proposar una activitat

Qualsevol col·lectiu d'aquells que formen part del Consell Municipal de Cultura o ciutadana/o a títol particular pot elevar propostes d'activitats al Consell Municipal de Cultura per al seu estudi i votació en aquest.

Quines activitats poden presentar-se

Les activitats proposades han de tenir caràcter clarament cultural i han d'estar obertes a l'assistència o participació de tots/totes els ciutadans/anes. Les activitats en cap cas poden superar el pressupost posat per la Regidoria per a aquell quadrimestre.

Com es decideixen les propostes

Les propostes a dur a terme es decidiran en votació entre les propostes presentades, i podran decidir-se més d'una activitat, sempre que aquestes no superen el pressupost existent per a aquell quadrimestre. En aquesta reunió podran votar els/les representants dels col·lectius que formen part del Consell Municipal de Cultura i així com els/les ciutadans/anes majors de 16 anys empadronats a Petrer, i que prèviament s'hagen registrat per a participar del Consell Municipal de Cultura en alguna de les reunions prèvies.

Les propostes seran decidides segons el nombre de vots obtinguts. El vot dels representants d'associacions tindrà el valor 1, mentre que al vot de ciutadans/anes se li aplicarà un coeficient de 0'25.
form
ProposaCultura
Descarrega el formulari i reglament
logo