CAS | VAL
PERSONAL
Provisió de llocs de treball
  
Descripció Provisió de llocs de treball.
Requisits Ser funcionaris o personal laboral de l'Ajuntament de Petrer.
Documentació que cal aportar Sol·licitud, documentació establida segons la convocatòria.
Mitjà de contacteBOP, tauler d'anuncis.
Lloc de presentacióRegistre General de l'Ajuntament (plaça de Baix, núm. 1).
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions Normativa especifica i, si no n'hi ha, 3 mesos.
NormativaSegons la legislació, Reial Decret 1777/1994, 5-8 BOE núm. 199 (funcionaris: Llei 30/1984, de 2 d'agost).
Selecció de personal a càrrec de subvencions
  
Descripció Selecció de personal a càrrec de subvencions.
RequisitsSegons l'orde reguladora de la subvenció.
Documentació que cal aportarDNI i certificat de convivència.
Mitjà de contacteINEM i SERVEF i tauler d'anuncis.
Lloc de presentació INEM i SERVEF.
Observacions1 mes.
NormativaEstatut del Treballador, orde reguladora de la subvenció.
Selecció de personal de plantilla
  
Descripció Selecció de personal de plantilla.
RequisitsSegons la convocatòria.
Documentació que cal aportar DNI i justificant de pagament segons la convocatòria.
Mitjà de contacteBOE, BOP, DOCV i tauler d'anuncis
Lloc de presentacióRegistre General de l'Ajuntament (plaça de Baix, núm. 1).
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions Normativa específica i, si no n'hi ha, 3 mesos.
Normativa Segons la legislació, Reial decret 1777/1994, 5-8 BOE núm. 199 (funcionaris: llei 30/1984, de 2 d'agost).
Dades d'interés Taxa per concurrència a les proves selectives per a ingrés de personal.