CAS | VAL
HOME EL TEU AJUNTAMENT REGIDORIES PERSONAL/ ADMINISTRACIÓ
PERSONAL I ADMINISTRACIÓ
DADES

DADES

Adreça: Plaça de Baix núm. 1, Ajuntament de Petrer.

Tel.: 966.98.94.00

Correu electrònic: personal@petrer.es

Borses d'ocupació temporal vigents
Borsa d'ocupació temporal per a l'ocupació temporal de llocs de treball de tècnic de delineació. Reactivació borses d'ocupació temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball de tècnic d'Igualtat de Gènere. (Maig-2006 i desembre-2004) Borsa d'ocupació temporal per a l'acompliment de llocs de treball d'Arquitecte Tècnic. (Gener-2014) Borsa d'ocupació temporal per a l'exercici de llocs de treball de treballador/a social. (Novembre-2014). NOU! Data publicació 26/04/2017. Autorització crida extraordinària per a la substitució transitòria del tècnic d'Igualtat. Borsa d'ocupació temporal per a l'exercici temporal de llocs de treball d'auxiliar d'Administració General. (Sep-2012) Borsa d'ocupació temporal per a l'acompliment de llocs de treball d'Educador/ora d'Escola Infantil. (Desembre-2014) Borsa d'ocupació temporal per a l'acompliment de llocs de treball d'Oficial d'Oficis(especialitat Lampisteria). (Febrer-2015) Borsa d'ocupació temporal per a exercir llocs de treball d'Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals. (Setembre-2015) Borsa d'ocupació temporal per a l'acompliment provisional de llocs de treball d'auxiliar d'Administració General.(Octubre-2015)
Borsa d'ocupació temporal per a l'acompliment provisional de llocs de treball de Tècnic Superior Esportiu (Abril-2016). Borsa d'ocupació temporal per a l'acompliment provisional de llocs de treball d'Oficial d'Oficis (Maig-2016). Borsa d'ocupació temporal per a l'acompliment provisional de llocs de treball d'Auxiliar d'Informàtica (Juny-2016). Borsa d'ocupació temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball d'agent d'Igualtat. (Maig 2017) Borsa d'ocupació temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball d'educador/a social. (Maig 2017) Borsa d'ocupació temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball d'arquitecte tècnic (Juliol-2017) Data publicació 15/02/2018. Activació vigència Borsa d'ocupació temporal llocs de treball educador/a Escola Infantil NOU! Data publicació. 13/03/18. Activació vigència borsa ocupació temporal exercici provisional llocs treball d'auxiliar d'Administració General. Fecha_publicacin_21012019._Bolsa_de_empleo_tempora.pdf
Procediment selectiu 5 places Agent Policia Local: torn mobilitat 1 i torn lliure 4.
NOU! Oposició lliure plaça de TÈCNIC RESPONSABLE DE CONSUM
Concurs-oposició promoció interna 7 places d'administratiu.
Data publicació 12/06/2018. Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs-oposició, torn promoció interna, per a cobrir, dins de la plantilla de personal funcionari, set places d'administratiu. Data publicació 12/06/2018. Decret de convocatòria de concurs-oposició, torn promoció interna, per a cobrir set places d'administratiu. Data publicació 12/06/2018. Anunci convocatòria concurs-oposició, torn promoció interna, set places d'administratiu. Data publicació 18/06/2018. Anunci BOP. (Termini del 19 de juny al 16 de juliol) Data publicació 18/06/2018. Instància concurs oposició, torn promoció interna per a cobrir set places d'administratiu. Data publicació 24/07/2018. Edicte de llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. NUEVO_Fecha_publicacin_27092018._Edicto_Lista_defi.pdf Nuevo_Fecha_publicacin_06112018._Anuncio_Decreto_s.pdf NUEVOFecha_de_publicacin_14112018._Decreto_con_la_.pdf NUEVOFecha_publicacin_10122018._Caso_prctico_y_sol.pdf
Borsa d'ocupació temporal tècnic superior (Assessorament Servicis Socials)
Borsa d'ocupació temporal llocs de treball de tècnic mitjà d'infraestructures.
Oposició lliure per a cobrir una plaça de treballador social (O.E.P. 2016)
Concurs-oposició promoció interna encarregat d'Aigües i Clavegueram.
Borsa d'ocupació temporal llocs de treball d'educador/a social.
Borsa d'ocupació temporal llocs de treball d'agent d'Igualtat.
Provisió tècnic Normalització Lingüística millora d'ocupació (Exclusiu empleats de l'Aj. de Petrer)
Provisió tècnic Normalització Lingüística millora d'ocupació (Exclusiu empleats de l'Aj. de Petrer)
Borsa d'ocupació temporal auxiliar d'instal·lacions i edificis municipals
Data de publicació 25/03/15. Decret convocatòria proves selectives per a constitució borsa d'ocupació temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball d'auxiliar d'instal·lacions i edificis municipals Data de publicació 30/03/15. Bases específiques per a selecció i constitució borsa d'ocupació temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball d'auxiliar d'instal·lacions i edificis municipals. Data de publicació 30/03/15. Anunci borsa d'ocupació temporal de llocs de treball d'auxiliar d'instal·lacions i edificis municipals. Data de publicació 09/04/15 - Anunci diari La Vedad (Termini del 10 al 20 d'abril) Data de publicació 09/04/15 – Model instància borsa auxiliar d'instal·lacions i edificis municipals. Data de publicació 19/05/15. Edicte llista provisional d'admesos i exclosos borsa per a l'acompliment provisional de llocs de treball d'Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals. Data de publicació 05/06/15. Edicte llista definitiva admesos i exclosos, tribunal i data d'examen borsa d'Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals.
Data de publicació. 22/06/2015. Edicte revocació nomenament vocal titular del Tribunal qualificador borsa d'Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals i esmena llista definitiva d'admesos i exclosos. Data de publicació 03/07/15 - Edicte qualificació primer exercici borsa d'Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals Data de publicació 14/07/15 - Edicte revisió primer exercici i qualificació segon exercici borsa d'Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals. Data de publicació 24/07/15 - Edicte resultat fase de concurs borsa d'Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals. Data de publicació 03/09/2015. Edicte revisió fase concurs i qualificació final de la borsa d'ocupació temporal llocs de treball Auxiliar d'Instal·lacions i Edificis Municipals. Data publicació 08/09/15. Edicte aprovació borsa d'ocupació temporal per a l'exercici provisional de llocs de treball d'auxiliar d'instal·lacions i edificis municipals Data de publicació 13/10/16. Anunci de Decret autoritzant crida extraordinària per a lloc de monitor de joventut