CAS | VAL
HOME EL TEU AJUNTAMENT REGIDORIES CULTURA PREMIS I CONCURSOS CERTAMEN DE POESIA - PACO MOLLÁ
XVIII CERTAMEN DE POESIA - PACO MOLLÁ 2018

Bases del concurs

L’Ajuntament de Petrer i la Fundació Cultural Poeta Francisco Mollá Montesinos, per tal de contribuir al desenvolupament i la promoció de la poesia convoquen, en la seua dessetena edició, el Certamen de Poesia Paco Mollá per a obres escrites en castellà i en valencià, d’acord amb les bases següents:

1 Hi podrà concursar qualsevol escriptor que ho desitge, amb tots els treballs que considere oportuns, redactats en qualsevol de les llengües en què es convoca el certamen poètic.

2 S’establixen dos premis generals:

- Millor col·lecció de poemes en castellà 3.000 €

- Millor col·lecció de poemes en valencià 3.000 €

Les esmentades quantitats estaran subjectes a l’impost de la renda, i se’n descomptarà el percentatge legal establit.

3 Els poemaris hauran de ser originals i inèdits i no podran haver sigut guardonats en cap altre certamen literari.

La temàtica, el metre i la rima són de lliure elecció dels autors. L’extensió de les col·leccions de poemes no serà inferior a 300 versos ni superior a 800, i s’han de presentar escrits en folis mecanografiats per una sola cara, a doble espai i a una sola columna de versos.

4 Els treballs originals seran lliurats, escrits a màquina, en quatre exemplars impresos en paper, a l’adreça següent:

AJUNTAMENT DE PETRER
REGIDORIA DE CULTURA
XVIII CERTAMEN DE POESIA PACO MOLLÁ
Plaça de Baix, 1
03610 Petrer (Alacant)

Les obres duran títol i lema, i als originals s’adjuntarà
en l’enviament, per correu certificat, un sobre tancat o
plica, en l’anvers del qual figurarà el títol del poemari i, al seu interior, les dades de l’autor (nom, telèfon, adreça postal i correu electrònic).

5 Els treballs podran presentar-se des de la data de la publicació d’estes bases fins al dia 1 de desembre de 2018, en què finalitzarà el termini de presentació d’originals.

6 El jurat, un per cada llengua, designat per la Fundació Cultural Poeta Francisco Mollá Montesinos i estarà format, en castellà, per Ángel Luis Prieto de Paula, Rosa Francés Requena i Agustín Pérez Leal, i en valencià, per Lluís Alpera i Leiva, Carles Cortés Orts i Lluís Ferri i Silvestre.

7 Els premis es lliuraran públicament en una vetllada cultural que amb esta finalitat se celebrarà, previsiblement, durant el mes de març de 2019.

8 El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi, i podrà concedir un accèssit en cadascun dels premis convocats que, encara que no tinguen dotació econòmica, se significaran mitjançant el lliurament d’una placa commemorativa.

Els premis seran únics i indivisibles i, en cap cas, es podrà concedir el premi al mateix autor en més de dues convocatòries del concurs literari.

9 Les obres guardonades seran publicades per l’Editorial Aguaclara, i l’Ajuntament de Petrer i la Fundació Cultural Poeta Francisco Mollá Montesinos es reservaran els drets de publicació i l’edició total o parcial dels poemaris guardonats, en la seua primera edició, durant els dos anys següents a la comunicació de la decisió del jurat.

10 Una vegada resolt el certamen literari es destruiran els originals de les obres no premiades a fi de preservar el dret dels autors.

11 La participació en este concurs implica l’acceptació total d’estes bases, així com de les decisions que puga adoptar l’Ajuntament de Petrer i la Fundació Cultural Poeta Francisco Mollá Montesinos perquè estes puguen ser interpretades o aplicades.

Petrer, març de 2018

+ INFO

Telèfon d'informació:

96 698 94 09

Correu electrónic:

cultura@petrer.es

 

Paco Mollá
FPM
CONCURSOS CULTURA