CAS | VAL
OFIC. TÈC. SERV. SOCIALS
Ajuda per al cuidat d'ancians i ancianes des de l'àmbit familiar
  
Requisitos http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores
Documentació que cal aportarOriginal i fotocòpia del DNI de totes les persones majors de 16 anys.
Mitjà de contacteCal sol·licitar cita por telèfon o presencialment en:
Lloc de presentacióDepartament: Zona centre.
HorariDepartament: dilluns i dimecres de 10.00 a 13.00.
Normativa Orde de 26 de desembre del 2007, (DOCV núm.5672, de 03/01/08)
Dades d'interésEl termini finalitzarà el 3 de febrer del 2008.
Bonificació autobús urbà
  
DescripcióBonificació del 100% per a l'autobús Petrer-Elda per als pensionistes amb ingressos mínims (Màxim 8 talonaris a l'any).
Requisits Pensionistas mayores de 60 años o jubilados mayores de 65 años. Conyuge del beneficiario mayor de 60 años. Ingresos no superiores a la pensión mínima de jubilación (Hasta un 50%, más se pueden conceder 2 talonarios. Minusválidos que acudan a los centros Ocupacionales (sin límite de talonarios).
Documentació que cal aportar1 Fotografia del beneficiari/ària, fotocòpia del DNI del beneficiari/ària, justificant d'ingressos de tots els membres de la família i volant de la unitat familiar.
Mitjà de contacteCal sol·licitar cita per telèfon o presencialment en:
Lloc de presentacióDepartament: zona centre, c/Constitució, 8.
HorariDepartament, dilluns i divendres de 10 a 13 hores.
Observacions1 mes.
NormativaAprovats els requisits en la Junta de Govern Local de data 11-1-2007.