CAS | VAL
HOME EL TEU AJUNTAMENT SOL·LICITUDS / TRÀMITS OFIC. TÈC. DESENVOLUPAMENT ECON.
OFIC. TÈC. DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Convenis de col·laboració
  
RequisitsSegons el conveni.
Documentació que cal aportarSegons el conveni.
Lloc de presentacióRegistre General de l'Ajuntament (plaça de Baix, núm. 1).
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Normativa Sectorial d'aplicació.
Horaris extraordinaris
  
Descripció Sol·licitud d'horari extraordinari en els establiments comercials.
RequisitsTenir més de 300 m2.
Documentación a aportarSol·licitud.
Lloc de presentacióRegistro General de l'Ajuntament (plaça Baix, núm. 1).
HorarioDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Normativa Llei 8/1997, de 9 de desembre, d'Horaris Comercials, Orde de l'1 d'agost, de la Conselleria de Comerç, que determina diumenges i festius hàbils fins al 2005.
Premis Model
  
DescripcióPremis Model (bases i dotació).
RequisitsSegons les bases.
Documentació que cal aportarMaqueta, dibuix, patrons, currículum.
Lloc de presentacióRegistre General de l'Ajuntament (Plaça Baix, núm. 1).
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
NormativaBases.
Subvencions
  
DescripcióSol·licitud de subvencions.
RequisitsSegons la subvenció.
Documentació que cal aportarSegons la subvenció.
Lloc de presentació Registro General de l'Ajuntament (plaça de Baix, núm. 1).
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions A.) 6 mesos B.) 3 mesos
Normativa Reial Decret 2225/93 de 17 de desembre de 1993 A.) General B.) de caràcter social o assistencial. Renovables periòdicament.