CAS | VAL
Inscripció a l'Agenda Cultural

Inscripción a la Agenda Cultural

* obligatori


Vore programació anterior


Una vegada introduïts les dades en el formulari haurà de confirmar el seu correu electrònic des de l'email que li hem enviat. 

 

 

 

Nota informativa: D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals continguts en este formulari seran incorporats a un fitxer el responsable del qual és l'Ajuntament de Petrer, i la finalitat del qual es correspon amb l'objecte de la seua sol·licitud. Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació en relació amb les seues dades de caràcter personal podrà dirigir un escrit, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, a la Regidoria de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Petrer, Plaça de Baix, 1, 03610 Petrer (Alacant) .