CAS | VAL
ESPORTS
Sol·licitud del carnet d'usuari per a instal·lacions esportives.
  
DescripcióSol·licitud de carnet d'usuari per a instal·lacions esportives.
Documentació que cal aportarIngrés bancari i fotografia de carnet.
Lloc de presentacióInstal·lacions esportives.
HorariDe 8.00 h a 23.30 h de dilluns a diumenge.
Observacions1 o 2 dies.
NormativaOrdenança per prestació de servicis en piscines.
Dades d'interésTaxa per prestació de servicis en piscines.
Sol·licitud de subvenció per a clubs
  
DescripcióSol·licitud de subvenció per a clubs.
RequisitsEstar inscrit en el Registre Municipal d'Associacions.
Documentació que cal aportarSol·licitud de factura (per a la subvenció que es demana) i justificants del gasto realitzat.
Mitjà de contactePersonal.
Lloc de presentacióEsports
HorariDe 8.00 h a 23.00 h de dilluns a diumenge.
ObservacionsA) 6 mesos. B) 3 mesos.
NormativaReial Decret 2225 /93 de 19 de desembre de 1993 A) general B), de caràcter social o assistencial renovables periòdicament.
Sol·licitud de subvencions
  
DescripcióSol·licitud de subvencions a altres organismes.
RequisitsSegons la convocatòria.
Documentació que cal aportarSegons la convocatòria.
Mitjà de contacteBOP, DOGV
Lloc de presentacióRegistre de l'organisme.
HorariDe 9.00 h a 14.00 de dilluns a divendres.
ObservacionsA) 6 mesos. B) 3 mesos.
Normativa Reial Decret 2225 /93 de 19 de desembre de 1993 A.) General B.) de caràcter social o assistencial renovables periòdicament.