Concurs per a la mobilitat entre auxiliars d’instal·lacions i edificis municipals.

NOU! Data de publicació 27/06/2019. Instància concurs mobilitat (Termini de presentació de sol·licituds del 27/06 al 24/07). …

Sustitución transitoria de encargado de Instalaciones y Edificios Municipales de Deportes.

¡NUEVO! Fecha publicación 26/07/2019. Instancia sustitución encargado de Instalaciones y Edificios Municipales de Deportes. …

PROMOCIÓN COMERCIAL VERANO 2019

Promoción comercial desarrollada por la Asociación de Comerciantes de Petrer en la que se sortean 10 vales de compra entre los clientes de los comercios integrados en la asociación. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de tècnic mitjà de Joventut.

NOU! Data publicació 06/07/2019. Instància borsa tècnic mitjà Joventut (Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 19 de juliol). …

Oposició lliure 2 places d’educador infantil (Oferta ocupació pública 2016)

NOU! Data publicació 17/07/2019. Anunci de convocatòria d\’oposició lliure per a cobrir dues places d\’educador escola infantil (OOP 2016). …

Procediment selectiu 5 places Agent Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4.

NOU! Data publicació 17/07/2019. Bases específiques, modificades, que hauran de regir la convocatòria per a proveir en propietat cinc places d\’agent de la Policia Local de Petrer (Ofertes d\’ocupació pública …

Declaracions de béns i activitats de la Corporació.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província les declaracions de béns i activitats dels membres de la Corporació entrant i la ixent. …

Aprovat el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de Petrer

Des de la Regidoria d’Igualtat i Inclusió Social us presentem el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de Petrer, amb una vigència de quatre anys, 2019-2023. Aquest document, …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de tècnic auxiliar d’Informàtica.

NOU! Data publicació 09/07/2019. Publicació BOPA modificació bases específiques i obertura de nou termini de presentació d\’instàncies. (Termini presentació sol·licituds del 10/07 al 06/08). …